Skip to main content

VMB Potencijal

VMB Potencijal je program Vijeća mladih Benčić namijenjen radu s osjetljivim i ranjivim skupinama primarno djece i mladih, a sekundarno i odraslih.

Vijeće mladih Benčić provodi program Potencijal isključivo u suradnji s organizacijom i/ili institucija koja radi s nekom osjetljivom skupinom. Stručni tim suradničkih institucija ili udruga pomaže u formiranju grupe i planiranju aktivnosti. Rad skupina odvija se ovisno o dogovoru s matičnom institucijom ili udrugom u njihovom prostoru ili u prostoru Udruge VMB. Skupina obično broji 10 – 20 djece, uz dvije voditeljice iz Vijeća mladih Benčić te obaveznu uključenost barem jednoga stručnog suradnika iz matičnih institucija.

Cilj Potencijala je omogućiti postizanje promjena koje će djeci i mladima omogućiti uspješnije funkcioniranje u odnosu na sebe i svijet oko sebe. Konkretni ciljevi rada s pojedinim skupinama određuju se prema potrebama i željama pojedinačne skupine, a uglavnom se odnose na osnaživanje kohezije skupine, razvoj vještina timskoga rada, suradničkih vještina i tolerancije, razvoj kvalitetnije komunikacije unutar skupine te učenje zadovoljavanja vlastitih potreba unutar skupine bez sukoba.

Metodologija rada temelji se na metodama neformalnoga obrazovanja i pedagogiji igre te polazi od igre kao glavnoga i osnovnoga načina izražavanja nečije aktivnosti jer oslobađa kreativnost, energiju, moć i osjećaj zadovoljstva. Igra nosi skriveni potencijal koji omogućuje „prekidanje“ predodređenih struktura te u isto vrijeme ohrabruje aktivno učenje i inovaciju. Sudionicima se kroz igru omogućava isprobavanje različitih putova do rješenja, a aktivnost im služi kao proba za stvarnost.

VMB LAB + Potencijal Radionice

Street art LAB

Street art LAB

Nove priče o Benčiću

Nove priče o Benčiću

PARK_O_PAR

PARK_O_PAR

KUL_KORACI

KUL_KORACI

Ostavi svoj trag 3 (16., 18. -19. 5. 2017.)

Ostavi svoj trag 2 (16.-17.04.2016.)

Pogledaj projekte unutar VMB Potencijal programa:

Kulturna putovnica

KUL_KORACI