Prvi ciklus radionica i aktivnosti u sklopu projekta Vijeće mladih Benčić otvorili smo s Ljetnom školom pod nazivom „Željeznicom…“, (21.-25.07.2014.) koja je istraživala povijest i simboliku riječke željeznice.

Na izložbi kreativnih dnevnika razvijenih tokom tjedan dana bila su sadržana razmišljanja, istraživanja, emocije, trenuci, slike i ideje djece, koje su bile razvijene tijekom petodnevne ljetne škole.

Ljetna škola je realizirana u partnerstvu s Muzejem moderne i suvremene umjetnosti, te u suradnji s Nadiiom Mustapić i Tonijem Meštrovićem, Odjelom za kulturu Grada Rijeke i institucijama Državni arhiv u Rijeci, Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja i Gradska knjižnica Rijeka.

Posebna zahvala Hrvatskim željeznicama na pruženom potpori i otvorenosti za suradnju.