Radionica „Kreativna komunikacija 2“ u sklopu projekta Vijeće mladih Benčić, održala se 25. veljače 2017. godine u Fillodrammatici, Rijeka. Ovu radionicu održali smo u suradnji s udrugom Prostor Plus. Udruga za scenske umjetnosti Prostor Plus osnovana kako bi se susretali i educirali pojedinke i pojedinci u izvedbenim praksama, suvremenom plesu, fizičkom kazalištu i mimi. Neformalnim programom obrazovanja udruga je oplemenila i kultivirala nepostojanje sustavnog visokog obrazovanja u ovim izričajima u Hrvatskoj.
Već tradicionalno radionice u suradnji s udrugom Prostor Plus imaju posebnu atmosferu jer su namijenjene i roditeljima i djeci. Odrasli sudionici radionice bili su roditelji i osobe zainteresirane za uključivanje segmenata suvremenog plesa u svoje svakodnevne aktivnosti, edukativne ili druge. Ovakvom radionicom nastavljamo graditi okruženje u kojoj se djecu percipira kao jednake pojedince i važne sudionike u našem društvu.
Na ovoj radionici fokus je bio u istraživanju komunikacije kao osnovnog elementa za kreaciju inovativne i sigurne sredine. Kako je u suvremenom plesu komunikacija putem pogleda, dodira, pokreta, geste i artikulacije doživljenog osnovan način suradnje, razvijeno je mnogo alata i igara koje omogućavaju i hrane komunikaciju. To su alati koji hrane i kreaciju umjetničkih radova.
Na ovoj radionici Tamara Curić je podijelila neka od tih znanja s namjerom da polaznici dobiju tjelesno iskustvo komunikacije u pokretu i da imaju mogućnost povratne informacije i razmišljanja, na koji način bi se neka od tih znanja mogla prenijeti u svakodnevnu radnu okolinu, rad s djecom, umjetnička istraživanja i djeci dodatni alat za izražavanje.
TAMARA CURIĆ, rođena je 1973. g. u Zagrebu. Nakon završene Škole za balet, ples i ritmiku diplomirala je 1995.g. na Vlaamse Dansacademie, Brugge (Belgija). Od 1988.g. radi kao profesionalna plesačica u nekoliko kompanija u Hrvatskoj i Europi. Kao koreografkinja sudjeluje na koreografskim platformama u Belgiji, surađuje s brojnim dramskim kazalištima i režiserima. Autorica je neko­liko cjelovečernjih predstava i plesnih predstava za djecu. Suosnivačica je Platforme HR u Hrvatskoj, a od 2000.g. umjetnička je direktorica Plesnog centra TALA. Suosnivačica je NDA Hrvatska, aktivna je članica NOMAD DANCE ACADEMY, regionalne mreže koja radi na razvoju suvremenog plesa i nezavisne scene. Kreira i realizira brojne projekte u području kulture i umjetnosti. Organizatorica je različitih akcija i projekata vezanih za razvoj suvre­menog plesa i plesnog stvaralaštva. S obzi­rom na to da ples smatra jednim od važnih čimbenika osobnog razvoja i razvoja druš­tva, žarište je njezina rada na integraciji plesa u svakodnevni život. Posvećenost plesnoj edukaciji smatra alatom za uspo­stavljanje otvorenog, svjesnog i kreativnog društva.
.

Broj sudionika: 11
Lokacija: Filodrammatica, Rijeka