FRANKOPANSKE EKSPEDICIJE

Nositelj projekta:

VMB

Suradnici:
  • Prirodoslovni muzej Rijeka
  • Turistička zajednica grada Kraljevice
Vrijeme:

srpanj-rujan, 2023.

Lokacija:

Kaštel Zrinskih, Brod na Kupi

Dvorac Nova Kraljevica, Kraljevica

Korisnici:
  • djeca od 8 do 13 godina
  • roditelji
  • javnost

Projekt Frankopanske ekspedicije zamišljen je kao serija istraživačkih ekspedicija u sklopu kojih će djeca i mladi iz grada Rijeke imati priliku detaljno upoznati i istražiti lokalitete Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana.

U sklopu svake ekspedicije djeca i mladi će imati priliku upoznati same frankopanske lokalitete, ali i saznati više o životu i jedinstvenostima mjesta u kojima se oni nalaze. Osim interaktivnih vodstava kroz koje će djeca imati prlike saznati više o specifičnostima i značajkama pojedinog lokaliteta, na svakoj od lokacija biti će održana radionica koja će omogućiti djeci da kroz praktičan i istraživački rad prodube svoja znanja i usvoje neke nove vještine koje će biti inspirirane samim lokalitetima.

U 2023. godini proveli smo dvije Frankopanske ekspedicije. U srpnju 2023. posjetili smo Kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi, a u rujnu dvorac Nova Kraljevica.

 

  1. FRANKOPANSKA EKSPEDICIJA – KAŠTEL ZRINSKIH, BROD NA KUPI (12.7.2023.)

U srpnju 2023. godine, održali smo našu prvu Frankopansku ekspediciju u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi. Dan je započeo edukativnom šetnjom uz rijeke Kupu i Kupicu, tijekom koje smo upoznali život u Gorskom kotaru i bogatu prirodnu baštinu Kupske doline. Voditeljica marketinga i interpretatorica baštine  Klara Bukovac podijelila je zanimljive činjenice o obiteljima Frankopan i Zrinski te samom Kaštelu Zrinskih, otkrivajući djeci tajne prolaze, obiteljske grbove i dešifrirajući piktograme. Uz muzejsku pedagoginju Anitu Hodak istražili smo Prirodoslovni muzej “Divljina s pogledom na more” smješten u samom Kaštelu, gdje smo imali priliku istražiti različite eksponate i aktivnosti, uključujući i penjanje po umjetnoj stijeni. Dan smo završili kreativnom radionicom prešanja biljaka prikupljenih tijekom šetnje, gdje smo izradili prekrasne kolaže i lampione.

2. FRANKOPANSKA EKSPEDICIJA – DVORAC NOVA KRALJEVICA (13.9.2023.)

Druga u nizu ekspedicija odvela nas  je  u dvorac Nova Kraljevica. Dan je započeo stručnim vodstvom Posjetiteljskoim centrom Kraljevica te šetnjom samim dvorcem i njegovim prekrasnim okolišem. Zelene terase s pogledom na more ostavile su nas bez daha. Nakon istraživanja dvorca, okupili smo se u unutrašnjem dvorištu pored šterne i igrali prigodne igre. Nakon što smo produbili znanje o obiteljima Frankopan i Zrinski te pronašli inspiraciju za motive za vezenje,  sudionici su sudjelovali u kreativnoj radionici vezenja u prekrasnom ambijentu. Želimo zahvaliti domaćinima, Turističkoj zajednici grada Kraljevice i zaposlenicima Posjetiteljskog centra Kraljevica.

PROJEKT FRANKOPANSKE EKSPEDICIJE PODRŽAN JE SREDSTVIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE.

Ciljevi projekta:

Cilj projekta Frankopanske ekspedicije je stvoriti okvir za interaktivno upoznavanje djece i mladih iz grada Rijeke s lokalitetima kulturno-turističke rute Putovima Frankopana te poticanje njihovog budućeg sudjelovanja u korištenju, ali i stvaranju kulturnih sadržaja izvan velikih urbanih centara čime želimo direktno doprinijeti razvoju specifične publike  – (djece, mladih i njihovih obitelji) za rutu Putovima Frankopana.

1. Cilj

Stvaranje okvira za interaktivno upoznavanje djece i mladih iz grada Rijeke s lokalitetima kulturno-turističke rute Putovima Frankopana

2. Cilj

Razvoj specifične publike  – (djece, mladih i njihovih obitelji) za rutu Putovima Frankopana