Skip to main content

Digitalne rožice

Digitalne rožice europski je projekt koji u fokus postavlja opću populaciju djece i mladih te djecu i mlade s teškoćama u razvoju. U suradnji s partnerskim udrugama (RUKE, Muzikopter) koje već dugi niz godina provode programske aktivnosti koje uključuju rad s djecom i mladima, nastoji se utjecati na niz pozitivnih promjena: kulturnu i umjetničku edukaciju, razvoj samostalnosti, poboljšanje slike o sebi te poboljšanje socio-emocionalnog kontakta, izgradnju interpersonalnih odnosa, osobni rast i razvoj kroz oslobađanje kreativnosti i individualnosti djece i mladih.

Uslijed novonastale situacije povezane s pandemijom COVID-19 dogodile su se promjene u obliku prestanka ili reorganizacije svakidašnjih aktivnosti, što se očitovalo kroz niz negativnih utjecaja na djecu i mlade:

  • izdvajanje – segregacija iz kulturnog i društvenog života zajednice
  • nedostupnost interaktivnih online programa neformalnih kulturnih i umjetničkih aktivnosti
  • nedostupnost online programa muzikoterapije koji bi kreativnim nekonvencionalnim pristupom omogućili glazbenu edukaciju i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju
  • „gušenje” značajnih kreativnih, umjetničkih i socijalnih potencijala – ograničavanje ekspresije vlastitih misli i afiniteta, zbog čega djeca i mladi, naročito oni s teškoćama u razvoju posustaju u razvitku svojih potencijala, doživljava osjećaje poput anksioznosti, brige, tjeskobe i straha
  • škole su se u vrlo kratkom roku reorganizirale i omogućile pohađanje nastave putem digitalnih platformi, ali djeca i mladi su izgubili svakodnevnu strukturu i poticaj koji je školsko okruženje donosilo.

Sve to potaknulo je nužnu intervenciju udruge Ri Rock i projektnih partnera da kroz sustav podrške djeci i mladima ponude načine za izražavanje osjećaja, želja i potreba kroz online kreativne, zabavne i stvaralačke aktivnosti.

Svrha projekta „Digitalne rožice” jest provedbom participativnih online kulturnih i umjetničkih aktivnosti razviti kreativne i socijalne vještine, doprinijeti socijalnom uključivanju te poboljšati pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima djeci i mladima na području PGŽ-a.

Aktivnosti projekta podrazumijevaju:

  • online radionice audio digitalizacije kulturno-umjetničkih sadržaja te montaže radijskih emisija za djecu i mlade, a koji će svojim angažmanom ponuditi prilagođene i aktualne sadržaje svojim vršnjacima, uključujući djecu s poteškoćama u čitanju te slijepu i slabovidnu djecu
  • online radionice muzikoterapije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju
  • online emitiranje emisija s interaktivnim audiovizualnim sadržajima iz područja kulture i umjetnosti u suradnji s osnovnim školama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Sudjelovanjem u aktivnostima audiodigitalizacije, djeca i mladi promiču se u aktivne stvaratelje, kritičare i komentatore, potaknut će se razvoj vještina čitanja s razumijevanjem te razvoj samopouzdanja i pozitivnih osjećaja vezanih za čitanje.

Stvaranje dostupnije i uključivije kulture.

Razvijat će se novi oblici interdisciplinarnih medijskih sadržaja kojima će se istraživati mogućnosti kreativnije i zabavnije upotrebe tradicionalnih medija, ponuditi siguran sadržaj i povećati konzumacija kulturnih i umjetničkih sadržaja među djecom i mladima.

Online radionice muzikoterapije potaknuti će kreativnost, izražavanje, razvoj i poboljšanje komunikacijskih sposobnosti, motoričkih funkcija te kognitivnog i emocionalnog funkcioniranja djece i mladih s teškoćama u razvoju.

Projektom „Digitalne rožice” razviti će se kreativne i socijalne vještine, doprinijeti socijalnom uključivanju te poboljšati pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima djeci i mladima te djeci i mladima s poteškoćama u razvoju na području PGŽ-a.

Razdoblje provedbe projekta

1. travnja 2021. do 1. travnja 2022.

Kontakt osoba za više informacija

Katerina Jovanović, voditeljica projekta
katerina.jovanoviic@gmail.com

Ukupna vrijednost projekta iznosi 458.380,15 HRK (85% sredstava sufinancirano je iz Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, 15% sredstava osigurava Republika Hrvatska iz Državnog proračuna)

Kako se uključiti

Udruga za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje VMB
Križanićeva 6A, 51000 Rijeka | OIB: 84592916839