Skip to main content

“A kao aktivizam” nova je godišnja tema radionica VMB Lab za 2019/2020 godinu. Kao što i samo ime sugerira cilj radionica biti će upoznavanje djece sa svijetom aktivizma, primjerima dobre prakse, razlozima i načinima na koje se ljudi okupljaju i zalažu za promjene u svojim zajednicama pri čemu ćemo se najviše usmjeriti na ulogu umjetnosti i kuture u aktivizmu.
Kroz radionice djeca će imati prilike upoznati različite vrste aktivizma, razvijati važne životne vještine poput empatije, socijalnih vještina, timskog rada, planiranja, kritičkog razmišljanja, komunikacije te aktivnog sudjelovanja životu zajednice od najranijeg doba.
Učenje o lokalnom aktivizmu pomoći će djeci da razumiju širok raspon mogućnosti za utjecanje na promjene te razmotre odnos između društvenog aktivizma i kreativnog djelovanja. Kroz godinu dana tražiti ćemo najinspirativnije priče, upoznavati ljude pokretače i učiti planirati i pokretati vlastite akcije!